Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, laat het me weten. Ik zal mijn best doen samen met jou tot een oplossing te komen. In mijn praktijk zijn folders van de geschillencommissie Zorggeschil aanwezig.

Komen we er niet uit, dan kun je je klacht bespreken met een getrainde klachtenfunctionaris van Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke geschillencommissie, de Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht
06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr). www.zorggeschil.nl 

Zie ook www.quasir.nl

Via de tzc.nu is tuchtrecht van toepassing.

Translate »